M A T A N E E D O L    S C H O O L      T e l  :  0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7

โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”

 
tales
foodlist
webboard
realtime
englishsite
kku
kkzone1
 
 
 
 
 
 
 
 
> Mataneedol School
> We Over an International Education in Khon Kaen
to Match British and
American Curriculum.
> Chinese and Japanese
are Taught from Early
Childhood 4-12 Years Old.
> Welcome to Khon Kaen
,Thailand
Welcome
to Mataneedol School
> Mataneedol School
Khon Kaen,Thailand
> Meeting the ASEAN
Requirements and
International Standards
> A Unique School in
Beautifully Landscaped
Setting.
> Safe and Secure Serenity
Allowing for Peace of Mind.
> Native English Teachers
from Britain and USA in
Every Class.
> Chinese and Japanese
are Taught from Early
Childhood 4-12 Years Old.
>
> โรงเรียนเมทนีดล
จังหวัด ขอนเเก่น
สอนระดับ เตรียมอนุบาล
(เนอสรี่) อนุบาล เเละ
ประถมศึกษา
> เราสอนสามภาษา อังกฤษ
ไทย จีน หรือ ญี่ปุ่น
> ด้วยคุณครูเจ้าของภาษา
คุณภาพ ระบบสหราชฯ
สหรัฐอเมริกา
> พร้อมครูชาวจีน
(จีนกลาง-เเมนดาริน)
เเละคุณครูญี่ปุ่น ใจดี
สอนสนุก ทุกคน
> เน้นการส่งเสริมด้านสมอง
เเละจิตใจ ความปลอดภัยเป็น
ที่หนึ่ง
> นักเรียนเก่งภาษาต่างประเทศ ดูงามอย่างไทย จิตใจงดงาม
 
 
 
 
 


  M T E S : A C T I V I T Y  

Field Trip Testy Chocolate Shop

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรม Christmas & New Year Ceromony and Open House

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมนิทรรศการศิลปะเด็กโรงเรียนเมทนีดล ครั้งที่ 7

G.1 - G.5 have a field trip to the Rice Field.

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

The 4th Annual Student Council Election

  ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2556  
The 3 rd Annual Student Council Election กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทย
คณะครูโรงเรียนเมทนีดลบริจาคสื่อ อุปกรณ์การเรียนบ้านหนองล่าม กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเมทนีดล
กิจกรรมเรียนรู้วิถีชาวนาไทย กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเรียนถวายพระพร "วันแมแห่งชาติ่" กิจกรรมพีธีไหว้ึครูปีการศึกษา 2556
กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ ประจำปี 2556 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2556
กิจกรรมเรียนรู้การเกี่ยวข้าว กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
Grades students  went to Khon Kaen Regional Hospital. scout camp @ mataneedol
กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ กิจกรรมเรียนรู้ประวัติและความเป็นมาของไปรษณีย์ไทย
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2555  
ภาพกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ภาพกิจกรรม "ทำขนมปังสังขยาใบเตย"
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ภาพกิจกรรมการฉีดวัคซีน
ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ภาพกิจกรรม โครงการขยายสื่อ ขยายความคิด ครั้งที่ 8 
ภาพกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ภาพกิจกรรม “วันเรียนรู้ รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย”
ภาพกิจกรรม แคมป์ศิษย์รักคุณภาพ ครั้งที่ 22 ภาพกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง
ทัศนศึกษาเทศกาลงานไหม และประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น นักเรียนโรงเรียนเมทนีดลเรียนรู้กระบวนการเกี่ยวข้าว
4thAnnual “Beautiful Teethand Bright Smile” Merry Christmas & Happy New Year 2013
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเมทนีดล 5th Annual   International Culture and Food Fair
G.5-G.2 Hospital Reports Essay field trip โฮงมูนมัง ขอนแก่น
Joyful Congratution day ceremony  
 
ระดับเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถม
Pre-k 1 อายุ 1 - 1.6 ขวบ K 1 อายุ 3 - 4 ขวบ G 1 อายุ 6 - 7 ขวบ
Pre-k 2 อายุ 1.6 - 2 ขวบ K 2 อายุ 4 - 5 ขวบ G 2 อายุ 7 - 8 ขวบ
Pre-k 3 อายุ 2 - 3 ขวบ K 3 อายุ 5 - 6 ขวบ G 3 อายุ 8 - 9 ขวบ
    G 4 อายุ 9 - 10 ขวบ
    G 5 อายุ 10 - 11 ขวบ
    G 6 อายุ 11 - 12 ขวบ
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol5@yahoo.com (English)
 
   
MATANEEDOL SCHOOL
 
MATANEEDOL SCHOOL